צילום תרבויות

גלריית תמונות ממסעותי בעולם ובארץ
מאחורי כל זוג עיניים נמצא עולם ומלואו